Jeg får ikke gjort noe fornuftig mens jeg venter på håndverkeren.

Jeg gjør ikke noe fornuftig mens jeg venter på håndverkeren.

Jeg er ufornuftig og venter på håndverkeren.

Jeg er ufornuftig. Jeg venter.

Jeg venter. Ufornuftig.